SELAY Lojistik, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Günlük Parsiyel & Grupaj servis hizmeti vermektedir.

     Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, başlangıç noktasından nihai tüketiciye kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanmasını, uygulanmasını, taşınmasını, depolanmasını ve kontrol altında tutulmasını sağlayarak memnun müşteri çok sipariş ilkesini benimsemiş ve hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmıştır.